Space for your Dreams

 We all have our own idea of a dream holiday. Which one is the one you and your fellows prefer?

If your dreams are about experiences, adrenalin, fun, dayor nightactivities, in the water or in the air, let us know what you like and we will try to fulfil your dream holiday wishes.

Write to us - this is a space for you!

Outstanding invoices


Here is the list of companies or persons, which are even after more notices not willing to pay our invoices for provided services. Details are from Commercial register of Slovak republic.

 

Aj keď neradi pristupujeme k tomuto opatreniu, tu budú zverejnení neplatiči / dlžníci ktorí nám dlžia úhradu faktúr za vykonané služby a ani po viacnásobných urgenciách nie sú ochotní zaplatiť. Údaje sú čerpané z obchodného a živnostenského registra.

Ing. Zita Zvaríková, konateľka firiem:

SUPRAVIA Destination Management s. r. o., Zámocká 12, 811 01  Bratislava, IČO: 44542101, dlžná suma k 30.01.2011 je 608,29 € plus úrok z omeškania (čísla faktúr 10070608, 10080409, 10090310, 10101311, 10102912, 10112613, 11012001 k dátumu 26.02.2013 neuhradené)

SUPRAVIA s.r.o., Zámocká 12, 811 01  Bratislava, IČO: 35713046

SUPRAVIA TRADE s. r. o., Zámocká 12, 811 01  Bratislava, IČO: 44213255

TriForm, s.r.o., Zámocká 12, 811 01  Bratislava, IČO: 36048313

MEETCENTIVES s. r. o., Zámocká 12, 811 01  Bratislava, IČO: 44541155

Ing. Zita Zvaríková - SUPRAVIA, Ožvoldíkova 10, Bratislava


Dušan Alexander Švec, Námestie slobody 1621/25, 020 01  Púchov, podané trestné oznámenie za podvod a spreneveru majetku v hodnote 2 500,- € plus úrok z omeškania od septembra 2009, číslo vyšetrovacieho spisu: ORP-981/TK-B2/2011.

konateľ firiem:  LUXury place, s. r. o., Grösslingova 4, 811 09  Bratislava, IČO: 46233831.


Okresné riaditeľstvo Policajného oddelenia 1, Obvodné oddelenie policajného zboru PZ Staré Mesto - východ, Sasinkova 23, 812 13  Bratislava, dlžná suma 21,63 € plus úrok z omeškania, splatnosť faktúry č. 12041107 je 16.04.2012, k 26.02.2013 nezaplatené. ČVS: ORP-2262/SMV-B1-2011.

Choose your package of FUN